reach_page

Onze Visie

Wij geloven dat de chemicals management implementatie van EU en Nationale ‘Chemical Regulatory Compliance’ (CRC) binnen de industrie zich moet richten op en bijdragen aan het veilig gebruik van chemische producten voor mens en milieu in de keten en op de werkplek.

Wij geloven dat dit een gecombineerde inspanning is van de volgende Partijen:

  • Producenten/Importeurs/Formuleerders, zijn primair verantwoordelijk voor de introductie van chemische producten met betrouwbare en bruikbare veilig gebruik informatie op de Europese markt;
  • Downstreamgebruikers/Eindgebruikers/Distributeurs, dienen de chemische producten veilig te gebruiken en/of door te geven in de keten met relevante veilig gebruik informatie;
  • EU en Nationale beleidsmakers/Bevoegde gezag, werken aan efficiënte, effectieve en niet overlappende wetgeving voor chemische producten en handhaving dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Wij geloven dat de EU chemische producten wetgeving ‘REACH & CLP’ een centrale rol kan spelen.