PRESENTATIE AANPAK VOOR HET PROCESSEN VAN BLOOTSTELLINGSSCENARIO’S VOOR MENGSELS OP ENES5

23 November 2013

Volgens REACH, moeten formuleerders de blootstellingsscenario’s informatie van de componenten verwerken in het mengsel veiligheidsinformatieblad (VIB). Volgens de ECHA richtsnoeren hebben ze verschillende opties om dit te doen. Maar een duidelijke instructie hoe de blootstellingscenario’s informatie te verwerken die beheersbaar en logisch is voor formuleerders en de downstreamgebruikers van de mengsels is (nog) niet beschikbaar.

  • Sinds 2011 hebben Jongerius Consult en Caesar Consult samengewerkt aan de ontwikkeling van een praktische aanpak van het verwerken van de blootstellingscenario’s informatie voor mengsels via de REACH Compliance module 4a.
  • In 2012 hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een Generic Mixture Exposure Scenario (GMES) aanpak voor de Internationale Geurstoffen Associatie (IFRA).
  • In November 2013, zijn we uitgenodigd om de Critical Component Assessment (CCA) aanpak in onze GMES aanpak te presenteren en te bespreken op de Exchange Network on Exposure Scenarios (ENES) 5 bijeenkomst in Brussel. Dit was één van de vier mengselaanpakken uit de Cefic Inventarisatie van bestaande mengselaanpakken die in meer detail is besproken in de ENES gemeenschap.

Alle presentaties van de ENES(5) bijeenkomsten kunnen op de ECHA website gevonden worden (volg link).