logo-nogepa

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)

logo-nogepaHarmonisatie REACH & CLP verplichtingen aardgas, aardgas condensaat en ruwe olie door Nederlandse Operators.

In 2012-2013 als reactie op sommige bevindingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als bevoegd gezag, werd het NOGEPA actieplan ontwikkeld om de productdefinitie en de belangrijkste REACH & CLP verplichtingen voor de upstream productie van aardgas, aardgascondensaat en ruwe olie te harmoniseren. Dit was een gezamenlijke inspanning van Jongerius Consult en de NOGEPA Taskforce Chemicals.

In 2013-2014 heeft Jongerius Consult, NOGEPA ondersteunt bij het praktisch implementeren van het NOGEPA actieplan onder de deelnemende bedrijven. Een NOGEPA richtsnoer is opgesteld om de rol en verantwoordelijkheden voor de upstream operators te bepalen. Deze bevat een beslisboom & documentatie template die rekening houdt met de complexe samenwerkingsvormen van operators in de upstream productie en distributie van aardgas, aardgascondensaat en ruwe olie. Een geharmoniseerde reeks van NOGEPA CLP classificatie en etikettering voorstellen zijn ontwikkeld per stof. Dit werd gebruik om een CLP groepsnotificatie voor de betrokken operators uit te voeren. Uiteindelijk is er per stof een NOGEPA VIB template (in het Engels en Nederlands) ontwikkeld, gebruik makend van de VIB templates van Jongerius Consult. De individuele operators werden ondersteund hoe de gestandaardiseerde NOGEPA voorstellen toe te passen onder hun eigen verantwoordelijkheid

Verdere strategische en praktische REACH & CLP ondersteuning wordt tegenwoordig aangeboden onder een chemical management raamwerkovereenkomst.