Logo-Min-I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (NL)

Logo-Min-I&MWorkshop over REACH issues en oplossingen voor midden klein bedrijf (MKB).

In 2013 zijn verschillende Europese en Nederlandse studies gepubliceerd over de impact van REACH op MKB. In Nederland leidde dit tot Kamervragen van politici. Eind 2013 is het Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur en Milieu (ministerie van I&M) een project gestart met betrokken partijen van de industrie om de knelpunten te herkennen en mogelijke oplossingen te identificeren voor kosten verlaging voor MKB.

In september 2014 is Jongerius Consult gevraagd om het Ministerie van I&M te ondersteunen in het organiseren van een workshop om de bevindingen en voorgestelde oplossingen te bespreken met tot dusver nog niet betrokken MKB vertegenwoordigers. Wij hebben MKB partijen uit ons netwerk uitgenodigd. Van het concept project hebben wij een overzicht gemaakt van de gesignaleerde knelpunten en voorgestelde oplossingen en deze in vier categorieën verdeeld: met betrekking tot registratie, tot veiligheidsinformatiebladen, tot sVHC, autorisatie & beperking en met betrekking tot het algemene bewustzijn en de kosten. De deelnemers hebben feedback gegeven over de herkenning en de relevantie van de gesignaleerde knelpunten en voorgestelde oplossingen.

De resultaten van de workshop zijn gebruikt in het eindrapport dat in februari 2015 naar de tweede kamer is verstuurd.