sief-page

Hoe moet je de veiligheidsinstructies voor mengsels verwerken in compliance met REACH?

Bent u een formuleerder? Vraagt u zich af hoe u om moet gaan met de verplichtingen om de stof blootstellingsscenario’s informatie te verwerken in uw mengsel veiligheidsinformatieblad (VIB)?

Hoe de veiligheidsinformatie van blootstellingsscenario’s van de componenten verwerkt moet worden in de mengsel VIB is nog een lopende discussie tussen Industrie, ECHA en de Europese Commissie. Het staat op de agenda van de ‘Exposure Scenario Exchange Network (ENES)’ tussen ECHA, de Commissie en Industrie sinds ENES 5 (november 2013).

Cefic/VCI hebben hun “top-down” Lead Component Identification Determination (LCID) methode gelanceerd op de ENES 7 (Nov 2014) en verschillende sectoren en DUCC werken aan hun “bottum-up” methoden (SUMI’s genoemd sinds de ENES 7 bijeenkomst).

Jongerius Consult en Caesar Consult hebben een generieke SUMI aanpak ontwikkeld die SUMIs maakt. Het bestaat uit een mengsel risico beoordelingsmethode (mengsel CSA) en gebruikt de relevant gestandaardiseerde sector mengsel uses, condities (“OC”) en blootstellingsbeschermmaatregelen  (“RMM”). Onze generieke SUMI aanpak is getest en geoptimaliseerd in het veld in verschillende pilots binnen Industry.

Wij geloven dat onze generieke SUMI aanpak een praktische oplossing biedt voor formuleerders en registranten van mengsel componenten. Het resulteert in relevante, risico gebaseerde veiligheidsinstructies voor de mengsel toepassingen van de eindgebruikers in een begrijpbaar format.

Meer details vindt u hieronder.

Vult u alstublieft uw contactgegevens in als u benieuwd bent of en hoe onze generieke SUMI aanpak uw bedrijf of industrie sector zou kunnen helpen om tot een praktische, verdedigbare en automatiseerbare oplossing voor mengsels onder REACH te komen.