sief-page

REACH & CLP – STRATEGISCHE ONDERSTEUNING

Heeft u strategische ondersteuning nodig?

Jongerius Consult wordt gewaardeerd als klankbord voor bedrijven met strategische REACH / CLP vragen over hun specifieke business case en / of positie in de keten.
Wij bieden strategische en praktische REACH / CLP ondersteuning aan industriesectoren in meer lange termijn relaties. Als zodanig krijgen we, in goed vertrouwen, een beter en dieper inzicht in de concrete business issues die relevant zijn voor de sector. Samen werken we aan praktische en verdedigbare REACH / CLP strategieën en oplossingen in de sector en/of aangesloten bedrijven.
Wij zijn beschikbaar voor strategische REACH bemiddeling tussen bedrijven binnen een REACH Consortium en/of SIEF. Wanneer er een probleem, onzekerheid of geschil is tussen de bedrijven kunnen we door middel van onze uitgebreide kennis en expertise van REACH, onze praktische ervaringen binnen de industrie en onze ‘out of the box’ denkcapaciteit een oplossing voorbereiden of bemiddelen tussen de meningen van de betrokken partijen in een gestructureerd, praktisch en verdedigbaar proces.

REACH Compliance Review op locatie: een goed startpunt! 

Werken aan uw REACH compliance strategie of compliance issues .

Hoe kunt u veiligheidsinformatie voor mengsels verwerken in compliance met REACH?

Strategische ondersteuning gerelateerd aan REACH inspecties.