sief-page

Het inrichten van een efficiënte (leverancier) VIB beoordelingsproces op locatie

Heeft u uw (leverancier) VIB beoordelingsproces geüpgraded om aan de nieuwe REACH verplichtingen als downstreamgebruiker te voldoen? Kunt u uw inkomende (uitgebreide) VIB’s en 12 maanden compliance periode als downstreamgebruiker goed monitoren en managen? Weet u hoe u de Compliance Check in praktijk kunt doen als u een uitgebreide VIB van vele pagina’s met blootstellingscenario’s heeft ontvangen? Weet u hoe u de resultaten van de Compliance Check kunt documenteren?

Weet u welke REACH & CLP Compliance checks u zou kunnen doen op de leverancier VIB’s, om uw REACH Compliance verplichtingen goed te beheren?

Het (uitgebreide) veiligheidsinformatieblad onder REACH is en blijft de belangrijkste drager van veilig gebruiksinformatie en REACH & CLP Compliance data van (gevaarlijke) stoffen en mengsels in de keten. Jongerius Consult heeft, met meerdere bedrijven, een praktische upgrading aanpak van het bestaande VIB beoordelingsproces op locatie ontwikkeld om efficiënt te voldoen aan deze nieuwe verplichtingen van REACH.

Wij kunnen uw klankbord zijn en meedenken hoe uw huidige VIB beoordelingsproces en tools te upgraden zijn om te voldoen aan de nieuwe verplichtingen van REACH. Implementatie ondersteuning kan onder andere via de VIB beoordelingstoolkit, welke kant-en-klaar is om direct te gebruiken. U kunt ook deelnemen aan onze REACH Compliance trainingsmodules (3a) en 3b waar het gebruik van de VIB beoordelingstoolkit en praktische blootstellingsscenario compliance check nader toegelicht wordt.

Laat uw contactgegevens achter als u wilt bespreken hoe we u kunnen ondersteunen met het upgraden van uw VIB beoordelingsproces conform REACH.