sief-page

Het REACH Support Netwerk

De REACH en CLP verplichtingen zijn sinds 2007 operationeel als kern van de Europese wetgeving voor chemische producten in de Europese Unie.

Het aantal praktische, direct toepasbare REACH/CLP compliance oplossingen die ontwikkeld zijn voor de industrie neemt toe. Steeds meer industrie sectoren bieden praktische richtlijnen en oplossingen aan. Het is onze visie is dat het in het belang is voor de industrie dat REACH & CLP werkt in de volledige keten. Daarom zouden praktische oplossingen die ontwikkeld zijn met en voor de industrie ook beschikbaar gemaakt moeten worden voor andere bedrijven.

Tegelijkertijd neemt het aantal bedrijven, met inbegrip van midden klein bedrijven (MKB), die hun REACH & CLP compliance moeten organiseren ook toe.

Het REACH support netwerk wilt die twee samen brengen.

Het REACH support netwerk heeft als doel om één portal te vormen voor u om toegang te krijgen tot praktische, direct toepasbare REACH / CLP compliance oplossingen van Jongerius Consult en betrouwbare partners, waarvan bewezen is dat ze werken in bedrijven en die online beschikbaar zijn voor transparante, acceptabele vaste prijzen.

De oplossingen zullen beschikbaar gemaakt worden via het REACH support netwerk met duidelijke instructies hoe deze te gebruiken zijn en met feedback van bedrijven die deze oplossingen gebruiken.

Geinteresseerd?  Kijk op www.reachsupportnetwork.eu

RSN Logo