sief-page

Ondersteunen van uw autorisatie proces

 Heeft u zeer zorgwekkende stoffen of stoffen op de autorisatie lijst (REACH bijlage XIV)? Bent u op zoek naar strategische ondersteuning hoe u uw autorisatieproces zou kunnen organiseren? Bent u op zoek naar strategische of technische ondersteuning bij het op tijd voorbereiden en indienen van uw autorisatie dossier?

Het autorisatie proces is voor de Commissie om de stoffen van zeer ernstige zorg (sVHC) die een zodanig risico vormen voor de mens en/of het milieu dat ze in een interactief overleg op de autorisatie lijst (bijlage XIV) worden geplaatst. Eenmaal op de autorisatie lijst opgenomen is er toestemming (autorisatie) nodig voor alle betrokken partijen om deze stoffen op de markt te brengen. Het uiteindelijke doel van de commissie is dat deze stoffen geleidelijk vervangen worden door geschikte alternatieve stoffen.

Wij kunnen uw klankbord zijn en meedenken of en hoe u de autorisatieplicht voor uw specifieke business case zou kunnen organiseren. Wij ondersteunen bedrijven met de voorbereiding en indiening van autorisatie dossiers via onze zeer gewaardeerde partners.

Laat uw contactgegevens achter om te bespreken hoe we u kunnen ondersteunen met uw vragen bij het voorbereiden van een autorisatie dossier.