sief-page

Organisatie van uw verplichtingen als enige vertegenwoordiger (REACH Art. 8)

Bent u een leverancier gevestigd buiten de EU of heeft u filialen buiten Europa die hun chemische producten (stoffen, mengsels of voorwerpen) willen leveren aan Europese klanten? Heeft u of wilt u deze Europese klanten toestaan om baat te hebben van een door u aangewezen enige vertegenwoordiger die zorg draagt voor de REACH registratie verplichtingen namens de leverancier buiten Europa?

Weet u zeker dat u heeft gezorgd voor alle benodigde REACH Compliance processen om uw enige vertegenwoordiger services betrouwbaar te laten werken voor de Europese klanten?

Volgens REACH Art. 8 mag een leverancier buiten Europa een enige vertegenwoordiger binnen Europa benoemen die de registratie verplichtingen op zich zal nemen namens de Europese klanten van de vastgestelde producten die door de leverancier van buiten Europa geleverd worden. Alleen als de enige vertegenwoordiger de relevante processen en communicaties met de EU klanten aantoonbaar conform REACH heeft georganiseerd, zal deze EU klant niet langer meer een importeur zijn maar zal deze beschouwd worden als downstreamgebruiker (zonder registratie verplichtingen).

Wij hebben bedrijven ondersteund met het succesvol opzetten en in de praktische werking van de hun enige vertegenwoordiger services richting de EU klanten. Wij hebben praktische ervaringen met de in te richten (registratie) processen en templates voor de communicaties met de EU klanten ontwikkeld. Deze zijn beschikbaar voor hergebruik. Dit omvat onder andere een “OR benoemingsbrief” en een “Declaratie van REACH Conformity (DRC)” verbonden aan de betrokken volumes gedekt per EU klant.

Vult u alstublieft uw contactgegevens in als u benieuwd bent hoe we u kunnen ondersteunen met uw vragen rond uw enige vertegenwoordigers’ services conform REACH.