Eastman_logo

Eastman Chemical (NL) 

Eastman_logoOndersteuning SIEF Management proces en aanpassing Stof Identificatie Profiel (SIP) en VIB beoordelingsproces op locatie

Eastman Chemical is een bedrijf dat in een vroeg stadium besefte dat REACH een zakelijke issue is en heeft vanuit dat perspectief actie ondernomen. REACH is proactief en efficiënt geïmplementeerd in de organisatie. Eastman neemt het voortouw voor cruciale stoffen binnen & buiten de consortia en het organiseren van actieve en efficiënte interacties binnen SIEF’s.

In 2009 is Jongerius Consult actief betrokken geweest als klankbord voor Eastman Chemical REACH team om de SIEF Communications op te zetten voor de stoffen waar Eastman Chemical de leiding had genomen zonder verdere steun van REACH Consortia. Onder meer de Stof Identificatie Profiel (SIP) aangeboden door Cefic is op maat gemaakt voor de belangrijkste stoffen van Eastman Chemical.

Eind 2010 was Jongerius Consult klankbord in de implementatie van een upgrade van de leveranciers veiligheidsinformatieblad (VIB) beoordelingsproces binnen de productielocatie in Middelburg. Personeel heeft onze REACH Compliance Training Module 3a gevolgd en elementen van de VIB beoordelingstoolkit is geïntegreerd in het proces en informatiesysteem op locatie.