Data waardering & compensatie balans sheet

De data waardering en compensatie balans sheet is ontwikkeld als MS Excel sheet voor hoofdregistranten. Het is beschikbaar om te gebruiken in ondersteuningsprojecten aan hoofdregistranten.

In 2009 heeft Jongerius Consult een data waardering & compensatie balans sheet ontwikkeld in MS Excel voor hoofdregistranten, waarin het studieoverzicht en kostendelingsmechanisme verwerkt was zoals afgesproken in het Consortium Overeenkomst. Het voegt een waarde toe aan elk relevante studie en wijst de studiekosten toe aan Consortium leden die de data nodig hebben in een duidelijk, transparant en verdedigbaar data kosten balans sheet met de eigenaars van de studiegegevens.

Sinds de meeste Consortium Overeenkomsten gebaseerd zijn op dezelfde datakostenverdeling principes, wordt verwacht dat met een relatief kleine inspanning deze data waardering & compensatie balans sheet ook voor andere Consortia gebruikt kan worden. Het kan gebruikt worden om een overzicht te maken van de relevante studies per stof en kosten allocatie en compensatie balans sheet met de betrokken partijen.

Neem contact op als u wilt bespreken of en hoe de data waardering & compensatie balans sheet een toegevoegde waarde kan hebben voor uw situatie.