pers_page

Chemical Regulatory Compliance (CRC) Support

Om de chemicals management processen zo te organiseren dat ze toewerken naar veilig gebruik van chemische stoffen voor mens en milieu binnen uw bedrijf en keten is een combinatie van:

  • Globale, de Europese en de nationale wetgeving voor chemische producten die samen werken en niet los van elkaar;
  • Efficiënte Chemical Regulatory Compliance (CRC) processen in uw bedrijf;
  • Effectieve communicatie over relevante veiligheidsinformatie binnen uw keten (up-en downstream);
  • Dat elke betrokken partij zijn eigen “Responsible Care” acties vanuit zijn positie in de keten serieus neemt.

In de dynamiek van nieuwe en veranderende wetgeving voor chemische producten binnen de verschillende rechtsgebieden en de bedrijfsbelangen van uw bedrijf in de keten, wordt uw Chemical Regulatory Compliance (CRC) proces voortdurend uitgedaagd met nieuwe, veranderende of soms zelfs tegenstrijdige verplichtingen / wensen vanuit de wetgeving, handhavingsinstanties of vanuit de markt.

“Vraagt u zich af hoe om te gaan met bepaalde CRC verplichtingen die nieuw, onduidelijk of zelfs in conflict zijn met andere CRC verplichtingen en bent u op zoek naar strategische ondersteuning?”


“Bent u (lid van) een bedrijfstak die wordt geconfronteerd met CRC issues die specifiek lijken te zijn voor de sector en bent u op zoek naar strategische bemiddeling of praktische oplossingen?”


“Bent u benieuwd hoe u nieuwe of veranderende CRC verplichtingen moet aansluiten binnen uw huidige CRC processen en informatiesystemen en bent u op zoek naar een onafhankelijke en “frisse blik” als klankbord met affiniteit voor zowel de wettelijke verplichtingen, bedrijfsprocessen en automatisering?”