reach_page

Jongerius Consult

Onno Jongerius Consult BV (“Jongerius Consult”) is gespecialiseerd in de wetgeving voor chemische producten; vooral gericht op hoe je Chemical Regulatory Compliance (CRC) efficiënt en effectief organiseert binnen een chemisch bedrijf en haar keten.

Jongerius Consult biedt strategische en praktische ondersteuning van hoge kwaliteit aan de verschillende belanghebbenden die werken aan een efficiënte en succesvolle implementatie van de chemicals management processen om te voldoen aan de Europese wetgeving voor chemische producten binnen het bedrijf, de industrie sector of de keten. De kern wordt nu gevormd door de REACH Verordening (EG) 1907/2006 en de CLP verordening (EG) 1272/2008.
Daarnaast bieden wij Chemical Regulatory Compliance (CRC) ondersteuning aan vooroplopende bedrijven / industriesectoren die te maken hebben met nieuwe chemisch wettelijke verplichtingen of worden geconfronteerd met tegenstrijdige wettelijke vereisten uit verschillende wetgevingen voor chemische producten in de Europese Unie. Wij worden gewaardeerd om ons snelle begrip van de kritische punten en het ‘out of the box’ denken richting oplossingen in samenhang met de bestaande chemicals management processen en informatie systemen.

Jongerius Consult werkt voor

  • Bedrijven en industriesectoren die te maken hebben met nieuwe of tegenstrijdige Chemical Regulatory Compliance (CRC) issues;
  • Bedrijven die efficiënt willen voldoen aan REACH / CLP; afgestemd op de specifieke behoefte van het bedrijf / keten;
  • REACH consortia en/of SIEF’s, op zoek naar bemiddeling en deskundige ondersteuning;
  • Vertegenwoordigers van industrie- en sectorgroepen die efficiënte CRC oplossingen willen vergemakkelijken voor hun leden;
  • Bedrijven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), die op zoek zijn naar praktische training en klaar zijn om de oplossingen te gebruiken.